Prawa Pacjenta

 

podstawa prawna: Ustawa z dnia  6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta  (Dziennik Ustaw)

 

 • prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej

 • prawo do wyczerpującej i zrozumiałej informacji o swoim stanie zdrowia

 • prawo do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych

 • prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego

 • prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii lub orzeczenia lekarza

 • prawo do zgłaszania niepożądanych działań produktów leczniczych

 • prawo do poszanowania godności i intymności

 • prawo do zachowania tajemnicy informacji na swój temat

 • prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych

 • prawo do opieki duszpasterskiej

 • prawo do dochodzenia swoich praw

 • prawo do przechoywania rzeczy wartościowych w depozycie

 • prawa w szpitalu - dowiedź się więcej

 • prawa w przychodni, ośrodku zdrowia, poradni, ambulatorium, aptece - dowiedź się więcej