NUMERY ALARMOWE: 112 lub 999

TELEFONICZNE WZYWANIE POMOCY:
OSOBA WZYWAJĄCA POGOTOWIE POWINNA CZEKAĆ PRZY APARACIE DOPÓKI NIE UDZIELI WSZYSTKICH ISTOTNYCH INFORMACJI DYSPOZYTOROWI!

NALEŻY ODPOWIADAĆ NA PYTANIA, PODAJĄC:

  • przyczynę wezwania
  • stan w jakim się znajduje chory - przytomny? oddycha? krwawi? serce bije?
  • okoliczność zdarzenia - zatrucie? utonięcie? wypadek komunikacyjny?
  • dane personalne i wiek potrzebującego pomocy
  • liczba poszkodowanych (w przypadku wypadków)
  • dokładny adres i najkrótszą drogę dojazdową
  • kto wzywa pomoc? numer telefonu, z którego dzwoni?

POSTĘPOWANIE ZGODNE ZE WSKAZÓWKAMI DYSPOZYTORA PRZYSPIESZY POMOC DLA POSZKODOWANEGO!