Przetargi

 

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

powyżej 130 000,00 zł netto prowadzone są na Platformie e-Zamówienia.


Zamówienia bagatelne 

WYBÓR BIEGŁEGO REWIDENTA DO PRZEPROWADZENIA BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2023 I 2024:

ZAPROSZENIE: pobierz

FORMULARZ OFERTOWY: pobierz - po zmianach w dn. 14-09-2023 r.

INFORMACJA O WYBORZE: pobierz

ZAMAWIAJĄCY:
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze
ul. Bolesława Chrobrego 2, 65-043 Zielona Góra
NIP: 973-05-86-922REGON: 970771551, KRS: 0000022678

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

  1. Przedmiotem zamówienia jest badanie sprawozdania finansowego za 2023 rok i 2024 rok;
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
    a) badanie jednostkowe sprawozdania finansowego za rok 2023 i 2024 Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Zielonej Górze;
    b) sporządzenie sprawozdania z badania sprawozdania finansowego za rok 2023 i 2024;
    c) doradztwo w zakresie organizacji rachunkowości oraz gotowość udzielania konsultacji i wyjaśnień w zakresie zamknięcia roku obrotowego oraz sprawozdawczości finansowej.