Ogłoszenie o zamówieniu 

SIWZ wraz z załącznikami: pobierz


 Odpowiedzi na pytania z dnia 24-11-2020 r.

Załącznik nr 7 do SIWZ po zmianach


Odpowiedzi na pytania z dnia 25-11-2020 r.

SIWZ po zmianach 25-11-2020 r.: pobierz


Odpowiedzi na pytania z dnia 26-11-2020 r. 


Odpowiedzi na pytania z dnia 27-11-2020 r.


Odpowiedzi na pytania z dnia 30-11-2020 r.


 Informacja z otwarcia ofert 03-12-2020 r.


 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE