Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami: pobierz


 Odpowiedzi do SIWZ z 21.04.2020 r.

Odpowiedzi do SIWZ z 22.04.2020 r.
CZ.I    CZ.II

Odpowiedzi do SIWZ z 23.04.2020 r.

Odpowiedzi do SIWZ z 24.04.2020 r.


 Informacja z otwarcia ofert 28.04.2020 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE