Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2020 roku ambulansu medycznego typu C wraz z fabrycznie nową zabudową (dalej zwanych również „ambulansem”) oraz sprzętem i wyposażeniem medycznym, o standardzie ambulansu drogowego spełniającym cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane, których szczegółowe dane zostały określone w Polskiej Normie PN EN 1789+A2:2015, zgodnie z wymaganiami (parametrami) techniczno – użytkowymi określonymi, szczegółowo w załączniku nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy – TABELA I).

OGŁOSZENIE: pobierz

SIWZ wraz z załącznikami: pobierz


 Odpowiedzi do SIWZ z dnia 10.04.2020 r.

Odpowiedzi do SIWZ z dnia 15.04.2020 r.


 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ po zmianach wraz z załącznikami: pobierz


 Informacja z otwarcia ofert: pobierz

Zawiadomienie o wyborze