OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: pobierz

SWZ + załączniki (nr 1-4): pobierz

ID postępowania (zał. nr 5 do SWZ): pobierz


 Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia: pobierz


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: pobierz


 INFORMACJA O WYBORZE: pobierz 


 OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA: pobierz