SIWZ wraz z załącznikami: pobierz


 Odpowiedź do SIWZ 09.04.2020 r.


 SIWZ po zmianach 09.04.2020 r.


 Odpowiedzi do SIWZ z dnia 10.04.2020 r.:

CZ.I      CZ.II    CZ.III    CZ.IV

Odpowiedzi do SIWZ z dnia 14.04.2020 r.:
CZ.I     CZ.II


 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA