OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SWZ wraz z zał. nr 1-3: pobierz

ID POSTĘPOWANIA (Zał. nr 4 do SWZ): pobierz


Odpowiedzi na pytania 13-01-2022: pobierz

Załącznik nr 1 (A-I) do SWZ po zmianach: pobierz 


 Odpowiedzi na pytania 13-01-2022 cz.II: pobierz


 Odpowiedzi na pytania 13-01-2022 cz. III: pobierz

Załącznik nr 1 (A-I) do SWZ po zmianach: pobierz


Odpowiedzi na pytania 14-01-2022 & informacja o zmianie terminu składania ofert: pobierz

Załącznik nr 1 (A-I) do SWZ po zmianach: pobierz

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


 INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA 


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 


INFORMACJA O WYBORZE


UNIEWAŻNIENIE CZYNNOŚCI WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - 1 CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA 


INFORMACJA O WYBORZE - 1 cz. zam.


UNIEWAŻNIENIE CZYNNOŚCI WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - 4 CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA


 INFORMACJA O WYBORZE - 4 cz. zam.


 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA