OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SWZ wraz z załącznikami: pobierz

ID postępowania: pobierz 


Odpowiedzi na pytania z dnia 22-12-2021 r.

Odpowiedź na pytanie z dnia 23-12-2021 r.


INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA 


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 


INFORMACJA O WYBORZE


OGŁOSZENIE O WYNIKU