ZAPROSZENIE Z DNIA 16-09-2021 R. DO SKŁADANIA OFERT:

 

Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze za rok obrotowy 2021 r. i 2022 r.

ZAPROSZENIE & FORMULARZ OFERTOWY: DOC | PDF

 


 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT:

Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze
za rok obrotowy 2019 r. i 2020 r.

ZAPROSZENIE & FORMULARZ OFERTOWY: pobierz

OGŁOSZENIE O WYBORZE PODMIOTU: pobierz