WSPR SP ZOZ w Zielonej Górze dysponuje 6 zespołami ratownictwa medycznego - 5 typu podstawowego i 1 typu specjalistycznego.

Zespół typu P tworzą:

 • ratownik medyczny-kierowca z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych - kierowca kat. B, mile widziane A lub C,
 • ratownik medyczny.

Natomiast, zespół typu S składa się z:

 • lekarza systemu,
 • ratownika medycznego-kierowcy z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych - kierowca kat. B, mile widziane A lub C,
 • ratownika medycznego.

W miesiącach maj-wrzesień, do zespołu typu S dołącza motoambulans, za którego sterami zasiada ratownik medyczny-kierowca z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych - kierowca kat. A.

 

Na powyższe stanowiska, WSPR SP ZOZ w Zielonej Górze ogłasza konkursy ofert.

Jeżeli jesteś zainteresowany/a pracą w pogotowiu, a nie widzisz, żeby był otwarty konkurs - skontaktuj się z nami: kadry@pogotowie.zgora.pl
W razie innych pytań, również zachęcamy do kontaktu! :)


Aktualne konkursy

 

KONKURS nr ZRM/03/2023 z dnia 13 grudnia 2023 r.
na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez LEKARZA SYSTEMU

OGŁOSZENIE: pobierz

FORMULARZ OFERTOWY: DOC | PDF
+ ZAŁĄCZNIKI:

 1. Oświadczenie COVID
 2. Oświadczenie e-ZLA

 WYNIKI KONKURSU: pobierz

 


Archiwum

 

KONKURS nr ZRM/02/2023 z dnia 13 listopada 2023 r.
na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez:

 • ratownika medycznego/pielęgniarkę systemu - kierownika ZRM
 • ratownika medycznego/pielęgniarkę systemu - kierowcę ZRM

OGŁOSZENIE: pobierz

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT: pobierz

FORMULARZ OFERTOWY: DOC | PDF
+ ZAŁĄCZNIKI:

 1. Oświadczenie COVID
 2. Oświadczenie 5 tys. h
 3. Oświadczenie e-ZLA

ROZMOWY KWALIFIKACYNE - lista osób: pobierz

WYNIKI KONKURSU: pobierz

 


 

Konkurs nr ZRM/01/2023 z dnia 27 marca 2023 r.
na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez:

 • ratownika medycznego - kierownika ZRM
 • ratownika medycznego - kierowcę ZRM

 

OGŁOSZENIE: pobierz

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO): pobierz

FORMULARZ OFERTOWY + ZAŁĄCZNIKI: DOC | PDF

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA - lista osób: pobierz

WYNIKI KONKURSU: pobierz

 


 

OGŁOSZENIE Z DNIA 30-11-2022 r.:

Dyrektor WSPR SP ZOZ w Zielonej Górze ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez
LEKARZY SYSTEMU W ZESPOŁACH RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
na okres od 01-01-2023 r. do 31-12-2023 r.

OGŁOSZENIE: pobierz

FORMULARZ OFERTOWY: DOC | PDF
Oferty należy składać do 09-12-2022 r., godz. 10:00

 


 

OGŁOSZENIE Z DNIA 21-11-2022 r.:

Dyrektor WSPR SP ZOZ w Zielonej Górze ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez
RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH / RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH Z UPRAWNIENIAMI DO PROWADZENIA POJAZDÓW UPRZYWILEJOWANYCH
na okres od 01-01-2023 r. do 30-04-2023 r.

OGŁOSZENIE: pobierz

FORMULARZ OFERTOWY: DOC | PDF
Oferty należy składać do 02-12-2022 r., godz. 10:00

ROZSTRZYGNIĘCIE: pobierz

 


 

 OGŁOSZENIE Z DNIA 27-06-2022 r.:

Dyrektor WSPR SP ZOZ w Zielonej Górze ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez
LEKARZY SYSTEMU W ZESPOŁACH RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
na okres od 01-07-2022 r. do 31-12-2022 r.

OGŁOSZENIE: pobierz

FORMULARZ OFERTOWY: DOC | PDF
Oferty należy składać do 29-06-2022 r., godz. 10:00

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: pobierz

 


 

 OGŁOSZENIE Z DNIA 01-04-2022 r.:

Dyrektor WSPR SP ZOZ w Zielonej Górze ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez
RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH / RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH Z UPRAWNIENIAMI DO PROWADZENIA POJAZDÓW UPRZYWILEJOWANYCH
na okres od 01-05-2022 r. do 31-12-2022 r.

OGŁOSZENIE: pobierz

FORMULARZ OFERTOWY: DOC | PDF
Oferty należy składać do 05-04-2022 r., godz. 10:00

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: pobierz

 


 

OGŁOSZENIE Z DNIA 09-12-2021 r.:

Dyrektor WSPR SP ZOZ w Zielonej Górze ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez
RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH / RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH Z UPRAWNIENIAMI DO PROWADZENIA POJAZDÓW UPRZYWILEJOWANYCH
na okres od 01-01-2022 r. do 31-12-2022 r.

OGŁOSZENIE: pobierz

FORMULARZ OFERTOWY: DOC | PDF
Oferty należy składać do 17-12-2021 r., godz. 10:00

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: pobierz

 


 

OGŁOSZENIE Z DNIA 09-12-2021 r.:

Dyrektor WSPR SP ZOZ w Zielonej Górze ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez
RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH / RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH Z UPRAWNIENIAMI DO PROWADZENIA POJAZDÓW UPRZYWILEJOWANYCH
na okres od 23-12-2021 r. do 31-12-2022 r.

OGŁOSZENIE: pobierz

FORMULARZ OFERTOWY: DOC | PDF
Oferty należy składać do 17-12-2021 r., godz. 10:00

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: pobierz

 


 

OGŁOSZENIE Z DNIA 06-12-2021 r.:

Dyrektor WSPR SP ZOZ w Zielonej Górze ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez
LEKARZY SYSTEMU W ZESPOŁACH RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
na okres od 10-12-2021 r. do 31-12-2022 r.

OGŁOSZENIE: pobierz

FORMULARZ OFERTOWY: DOC | PDF

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU: pobierz

 


 

OGŁOSZENIE Z DNIA 29-07-2021 R.:

Dyrektor WSPR SP ZOZ w Zielonej Górze ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez
RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH / RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH Z UPRAWNIENIAMI DO PROWADZENIA POJAZDÓW UPRZYWILEJOWANYCH
na okres od 01-08-2021 r. do 31-12-2021 r.

OGŁOSZENIE: pobierz

FORMULARZ OFERTOWY: DOC | PDF
Oferty należy składać do 30-07-2021 r., godz. 10:00

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU: pobierz

 


 

OGŁOSZENIE Z DNIA 07-04-2021 R.:

Dyrektor WSPR SP ZOZ w Zielonej Górze ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez
RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH / RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH Z UPRAWNIENIAMI DO PROWADZENIA POJAZDÓW UPRZYWILEJOWANYCH
na okres od 01-05-2021 r. do 30-04-2023 r.

OGŁOSZENIE: pobierz

FORMULARZ OFERTOWY: DOC | PDF
Oferty należy składać do 21-04-2021 r., godz. 10:00

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: pobierz

 


 

OGŁOSZENIE Z DNIA 29-03-2021 R.:

Dyrektor WSPR SP ZOZ w Zielonej Górze ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez
RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH / RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH Z UPRAWNIENIAMI DO PROWADZENIA POJAZDÓW UPRZYWILEJOWANYCH
na okres od 01-04-2021 r. do 30-04-2023 r.

OGŁOSZENIE: pobierz

FORMULARZ OFERTOWY: DOC | PDF
Oferty należy składać do 31-03-2021 r., godz. 10:00

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: pobierz

 


 

OGŁOSZENIE Z DNIA 22-03-2021 R.:

Dyrektor WSPR SP ZOZ w Zielonej Górze ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez
RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH / RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH Z UPRAWNIENIAMI DO PROWADZENIA POJAZDÓW UPRZYWILEJOWANYCH
na okres od 01-05-2021 r. do 30-04-2023 r.

OGŁOSZENIE: pobierz

FORMULARZ OFERTOWY: DOC | PDF
Oferty należy składać do 02-04-2021 r., godz. 10:00

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: pobierz

 


 KONKURSY Z 2020 R.

Ogłoszenie z dnia 23-11-2020 r.
Dyrektor WSPR SP ZOZ w Zielonej Górze ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez
RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH / RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH Z UPRAWNIENIAMI DO PROWADZENIA POJAZDÓW UPRZYWILEJOWANYCH
na okres od 01-01-2021 r. do 31-12-2021 r.

OGŁOSZENIE: pobierz

FORMULARZ OFERTOWY: DOC | PDF

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: pobierz

 


 

Ogłoszenie z dnia 09-11-2020 r.:
Dyrektor WSPR SP ZOZ w Zielonej Górze ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez
RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH / RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH Z UPRAWNIENIAMI DO PROWADZENIA POJAZDÓW UPRZYWILEJOWANYCH
na okres od 01-01-2021 r. do 31-12-2021 r.

OGŁOSZENIE: pobierz 

FORMULARZ OFERTOWY: DOC | PDF

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: pobierz

 


 

Ogłoszenie z dnia 09-11-2020 r.:
Dyrektor WSPR SP ZOZ w Zielonej Górze ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez
LEKARZY SYSTEMU W ZESPOŁACH RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
na okres od 01-01-2021 r. do 31-12-2022 r.

OGŁOSZENIE: pobierz

FORMULARZ OFERTOWY: DOC | PDF

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: pobierz

 


 

Ogłoszenie z dnia 10-09-2020 roku:

Dyrektor WSPR SP ZOZ w Zielonej Górze ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrotownych przez
ratowników medycznych / ratowników medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych
na okres od 16-09-2020 r. do 31-12-2020 r.

OGŁOSZENIE: pobierz

FORMULARZ OFERTOWY: DOC | PDF

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: pobierz

 


 

Ogłoszenie z dnia 13-08-2020 roku:
Dyrektor WSPR SP ZOZ w Zielonej Górze ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez
lekarzy w zespołach ratownictwa medycznego
na okres od 01-09-2020 r. do 31-12-2020 r.

OGŁOSZENIE: pobierz

FORMULARZ OFERTOWY: DOC | PDF

UNIEWAŻNIENIE KONKURSU: pobierz

 


 

Ogłoszenie z dnia 14-07-2020 roku:
Dyrektor WSPR SP ZOZ w Zielonej Górze ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez
ratowników medycznych / ratowników medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych
na okres od 01-08-2020 r. do 31-12-2020 r.

OGŁOSZENIE: pobierz

FORMULARZ OFERTOWY: DOC | PDF

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: pobierz

 


 

Ogłoszenie z dnia 03-07-2020 roku:
Dyrektor WSPR SP ZOZ w Zielonej Górze ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju ratownictwo medyczne przez
lekarzy w zespołach ratownictwa medycznego
na okres od 01-08-2020 r. do 31-12-2020 r.

OGŁOSZENIE: pobierz

FORMULARZ OFERTOWY: DOC | PDF

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU: pobierz

 


 

Ogłoszenie z dnia 05-06-2020 roku:
Dyrektor WSPR SP ZOZ w Zielonej Górze ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju ratownictwo medyczne przez
lekarzy w zespołach ratownictwa medycznego
na okres od 01-07-2020 r. do 31-12-2020 r.

OGŁOSZENIE: pobierz

FORMULARZ OFERTOWY: DOC | PDF

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: pobierz

 


 

Ogłoszenie z dnia 13-05-2020 roku:
Dyrektor WSPR SP ZOZ w Zielonej Górze ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju ratownictwo medyczne przez
lekarzy w zespołach ratownictwa medycznego
na okres od 01-06-2020 r. do 31-12-2020 r.

OGŁOSZENIE: pobierz

FORMULARZ OFERTOWY: DOC | PDF

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: pobierz

 


 

Ogłoszenie z dnia 27-02-2020 roku:
Dyrektor WSPR SP ZOZ w Zielonej Górze ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez
ratowników medycznych / ratowników medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych
na okres od 01-04-2020 r. do 31-12-2020 r.

OGŁOSZENIE: pobierz

FORMULARZ OFERTOWY: pobierz

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: pobierz

 


KONKURSY Z 2019 R.

Ogłoszenie z dnia 16.12.2019 r.
Dyrektor WSPR SP ZOZ w Zielonej Górze ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez
ratowników medycznych/ratowników medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych
na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

OGŁOSZENIE: pobierz

FORMULARZ OFERTOWY: pobierz
Oferty należy składać do 20 grudnia do godz. 13:00

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: pobierz

 


 

Ogłoszenie z dnia 10.12.2019
Dyrektor WSPR SP ZOZ w Zielonej Górze ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:
ratowników medycznych/ratowników medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych w ramach przewozów komercyjnych
na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

OGŁOSZENIE: pobierz

FORMULARZ OFERTOWY: pobierz
Oferty należy składać do 16 grudnia do godz. 13:00

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: pobierz

 


 

Ogłoszenie z dnia 12.11.2019 roku:
Dyrektor WSPR SP ZOZ w Zielonej Górze ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w rodzaju ratownictwo medyczne przez lekarzy w zespołach ratownictwa medycznego
na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

OGŁOSZENIE: pobierz

FORMULARZ OFERTOWYpobierz

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: pobierz

 


 

Ogłoszenie z dnia 12.11.2019 roku:
Dyrektor WSPR SP ZOZ w Zielonej Górze ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez
ratowników medycznych/ratowników medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych
na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

OGŁOSZENIE: pobierz

FORMULARZ OFERTOWY: pobierz

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: pobierz

 


 

Ogłoszenie z dnia 12.11.2019 roku:
Dyrektor WSPR SP ZOZ w Zielonej Górze ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:
ratowników medycznych/ratowników medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych w ramach przewozów komercyjnych
na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

OGŁOSZENIE: pobierz

FORMULARZ OFERTOWY: pobierz

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: pobierz

 


 

Ogłoszenie z dnia 12.11.2019 roku:
Dyrektor WSPR SP ZOZ w Zielonej Górze ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w rodzaju ratownictwo medyczne przez lekarzy w zespołach ratownictwa medycznego
na okres od 01.12.2019 r. do 31.01.2020 r.

OGŁOSZENIE: pobierz

FORMULARZ OFERTOWY: pobierz

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: pobierz

 


 

Ogłoszenie z dnia 10.10.2019 roku:
Dyrektor WSPR SP ZOZ w Zielonej Górze ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju ratownictwo medyczne przez
lekarzy w zespołach ratownictwa medycznego.

OGŁOSZENIE: pobierz

FORMULARZ OFERTOWY: pobierz

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: pobierz

 


 

Ogłoszenie z dnia 09.09.2019 roku:
Dyrektor WSPR SP ZOZ w Zielonej Górze ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez
ratowników medycznych / ratowników medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych.

OGŁOSZENIE: pobierz

FORMULARZ OFERTOWY: pobierz

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: pobierz

 


 

Ogłoszenie z dnia 30.08.2019 roku:
Ogłoszenie Dyrektora WSPR SP ZOZ w Zielonej Górze o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez 
ratowników medycznych / ratowników medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych.

OGŁOSZENIE: pobierz

FORMULARZ OFERTOWY: pobierz

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: pobierz

 


 

Ogłoszenie z dnia 23.08.2019 roku:
Ogłoszenie Dyrektora WSPR SPZOZ w Zielonej Górze o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez 
ratowników medycznych/ratowników medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych w ramach przewozów komercyjnych.

OGŁOSZENIE pobierz

FORMULARZ OFERTOWY: pobierz

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: pobierz

 


 

Ogłoszenie z dnia 22.07.2019 roku:
Ogłoszenie Dyrektora WSPR SPZOZ w Zielonej Górze o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez 
ratowników medycznych/ratowników medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych.

Plik z ogłoszeniem pobierz

Plik formularza ofertowego pobierz

Plik rozstrzygnięcia konkursu pobierz

 


 

Ogłoszenie z dnia 13.05.2019 roku:
Ogłoszenie Dyrektora WSPR SP ZOZ w Zielonej Górze o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez 
ratowników medycznych/ratowników medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych.

Plik z ogłoszeniem pobierz

Plik formularza ofertowego pobierz

Plik rozstrzygnięcia konkursu pobierz

 


 

Ogłoszenie z dnia 03.04.2019 roku:
Ogłoszenie Dyrektora WSPR SP ZOZ w Zielonej Górze o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez 
ratowników medycznych/ratowników medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych.

Plik z ogłoszeniem pobierz

Plik formularza ofertowego pobierz

Plik rozstrzygnięcia konkursu pobierz

 


 

Ogłoszenie z dnia 14.03.2019 roku:
Ogłoszenie Dyrektora WSPR SP ZOZ w Zielonej Górze o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez 
ratowników medycznych/ratowników medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych w ramach przewozów komercyjnych.

Plik z ogłoszeniem pobierz

Plik formularza ofertowego pobierz

Plik rozstrzygnięcia konkursu pobierz

 


 

Ogłoszenie z dnia 12.03.2019 roku:
Ogłoszenie Dyrektora WSPR SP ZOZ w Zielonej Górze o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez 
ratowników medycznych/ratowników medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych.

Plik z ogłoszeniem pobierz

Plik formularza ofertowego pobierz

Plik rostrzygnięcia konkursu pobierz

 


 

Ogłoszenie z dnia 13.02.2019 roku:
Ogłoszenie Dyrektora WSPR SP ZOZ w Zielonej Górze o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez 
ratowników medycznych/ratowników medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych.

Plik z ogłoszeniem pobierz

Plik formularza ofertowego pobierz

Plik rozstrzygnięcia konkursu pobierz

 


 KONKURSY Z 2018 R.

Ogłoszenie z dnia 10.12.2018 roku:
Ogłoszenie Dyrektora WSPR SPZOZ w Zielonej Górze o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez 
ratowników medycznych/ratowników medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych.

Plik z ogłoszeniem pobierz

Plik formularza ofertowego pobierz

Plik rozstrzygnięcia konkursu pobierz

 


 

Ogłoszenie z dnia 04.12.2018 roku:
Ogłoszenie Dyrektora WSPR SP ZOZ w Zielonej Górze o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez 
ratowników medycznych/ratowników medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych.

Plik z ogłoszeniem pobierz

Plik formularza ofertowego pobierz

Plik rozstrzygnięcia konkursu pobierz

 


 

Ogłoszenie z dnia 26.11.2018 roku:
Ogłoszenie Dyrektora WSPR SP ZOZ w Zielonej Górze o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez 
ratowników medycznych/ratowników medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych.

Plik z ogłoszeniem pobierz

Plik formularza ofertowego pobierz

Plik rozstrzygnięcia konkursu pobierz

 


 

Ogłoszenie z dnia 22.11.2018 roku:
Ogłoszenie Dyrektora WSPR SP ZOZ w Zielonej Górze o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez 
lekarzy w Zespołach Ratownictwa Medycznego.

Plik z ogłoszeniem pobierz

Plik formularza ofertowego pobierz

Plik rozstrzygnięcia konkursu pobierz

 


 

Ogłoszenie z dnia 16.10.2018 roku:
Ogłoszenie Dyrektora WSPR SP ZOZ w Zielonej Górze o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez 
ratowników medycznych/ratowników medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych.

Plik z ogłoszeniem pobierz

Plik formularza ofertowego pobierz

Plik rozstrzygnięcia konkursu pobierz

 


 

Ogłoszenie z dnia 09.07.2018 roku:
Ogłoszenie Dyrektora WSPR SP ZOZ w Zielonej Górze o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez 
ratowników medycznych/ratowników medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych w ramach przewozów komercyjnych realizowanych w trybie pilnym.

Plik z ogłoszeniem pobierz

Plik formularza ofertowego pobierz

Plik rozstrzygnięcia konkursu pobierz

 


 

Ogłoszenie z dnia 18.06.2018 roku:
Ogłoszenie Dyrektora WSPR SP ZOZ w Zielonej Górze o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez 
ratowników medycznych/ratowników medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych.

Plik z ogłoszeniem pobierz

Plik formularza ofertowego pobierz

Plik rozstrzygnięcia konkursu pobierz