Aktualne oferty

 

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza konkurs na stanowisko:
DYREKTORA 
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Zielonej Górze

OGŁOSZENIE z dn. 20-09-2023 r.: pobierz | BIP Urzędu

Z materiałami informacyjnymi o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze kandydaci mogą zapoznać się przesyłając pisemny wniosek o uzyskanie niniejszych informacji na adres:
Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze,
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra lub e-mail: 
sekretariat.dz@lubuskie.pl.

 


 

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza konkurs na stanowisko:
DYREKTORA 
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Zielonej Górze

OGŁOSZENIE z dn. 26-07-2023 r.: pobierz | BIP Urzędu

Z materiałami informacyjnymi o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze kandydaci mogą zapoznać się przesyłając pisemny wniosek o uzyskanie niniejszych informacji na adres:
Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze,
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra lub e-mail: 
sekretariat.dz@lubuskie.pl.


Archiwum

NABORY W 2020 R.

 

Ogłoszenie z dnia 20.01.2020 r.

Dyrektor WSPR SP ZOZ w Zielonej Górze ogłasza konkurs na stanowisko 
Zastępcy Dyrektora ds Lecznictwa 
w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Zielonej Górze

OGŁOSZENIE: pobierz

 


 NABORY W 2019 R.

 

Ogłoszenie z dnia 17.06.2019 roku:

Ogłoszenie Dyrektora WSPR SP ZOZ w Zielonej Górze o naborze na stanowisko 
pracownika administracyjno-biurowego. 

Plik z ogłoszeniem: pobierz

Wyniki naboru: pobierz

 


 

 

Ogłoszenie z dnia 22.05.2019 roku:

Ogłoszenie Dyrektora WSPR SP ZOZ w Zielonej Górze o naborze na stanowisko
Z
-Cy Głównego Księgowego. 

Plik z ogłoszeniem pobierz

Wyniki naboru pobierz

  


 

 

Ogłoszenie z dnia 13.03.2019 roku:

Ogłoszenie Dyrektora WSPR SP ZOZ w Zielonej Górze o konkursie na stanowisko 
Z
-Cy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Główny Księgowy.

Plik z ogłoszeniem pobierz

Plik rozstrzygnięcia konkursu pobierz

 


 

 

Ogłoszenie z dnia 19.02.2019 roku:

Ogłoszenie Dyrektora WSPR SP ZOZ w Zielonej Górze o konkursie na 
Koordynatora Ratownictwa Medycznego.

Plik z ogłoszeniem pobierz

Plik formularza ofertowego pobierz

Plik rostrzygnięcia konkursu pobierz