Dokumentacja medyczna

 

WNIOSEK O WYDANIE DOKUMENTACJI: POBIERZ

UPOWAŻNIENIE DO WYDANIA DOKUMENTACJI OSOBIE TRZECIEJ: POBIERZ


Wypełniony wniosek należy złożyć osobiście w Sekretariacie WSPR SP ZOZ w Zielonej Górze,
ul. Bolesława Chrobrego 15, 65-043 Zielona Góra.

Przy składaniu oraz odbieraniu dokumentacji należy okazać dowód tożsamości.


Imprezy masowe

 

WNIOSEK O WYDANIE OPINII: pobierz


Wypełniony dokument należy dostarczyć do Sekretariatu WSPR SP ZOZ w Zielone Górze
ul. Bolesława Chrobrego 15, 65-043 Zielona Góra

Wnioski można również przesyłać pocztą na ww. adres.


Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych: zobacz

Minimalne wymagania dotyczące zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej: zobacz


Cennik usług