TELEFONICZNE WZYWANIE POGOTOWIA RATUNKOWEGO:

OSOBA WZYWAJĄCA POGOTOWIE POWINNA CZEKAĆ PRZY APARACIE
DOPÓKI NIE UDZIELI WSZYSTKICH ISTOTNYCH INFORMACJI DYSPOZYTOROWI!

NALEŻY ODPOWIADAĆ NA PYTANIA, PODAJĄC:

  • przyczynę wezwania,
  • stan w jakim się znajduje chory - przytomny? oddycha? krwawi? serce bije? itp.,
  • okoliczność zdarzenia - zatrucie? utonięcie? wypadek komunikacyjny? itp.,
  • dane personalne i wiek potrzebującego pomocy,
  • liczba poszkodowanych (wypadki),
  • dokładny adres i najkrótszą drogę dojazdową,
  • kto wzywa pomoc, numer telefonu, z którego dzwoni.

POSTĘPOWANIE ZGODNE ZE WSKAZÓWKAMI DYSPOZYTORA 
PRZYŚPIESZY POMOC DLA POSZKODOWANEGO!