ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT:

Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze
za rok obrotowy 2019 r. i 2020 r.

ZAPROSZENIE & FORMULARZ OFERTOWY: pobierz

OGŁOSZENIE O WYBORZE PODMIOTU: pobierz