Cytologia, mammografia do lubuskich kobiet trafia

– wsparcie profilaktyki nowotworów złośliwych szyjki macicy i piersi.

 

To projekt, którego celem jest wzrost zgłaszalności na badania profilaktyczne oraz uświadomienie mieszkańcom regionu konieczności wykonywania regularnych badań profilaktycznych w zakresie nowotworów piersi i szyjki macicy.

Czas trwania projektu: do 30 czerwca 2023 roku.

  

Z bezpłatnych badań mammograficznych w ramach tego projektu mogą skorzystać mieszkanki województwa lubuskiego w wieku od 50 do 69 lat, które nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy lub otrzymały w ramach programu profilaktyki raka piersi w ub. roku pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po 12 miesiącach i nie miały wcześniej stwierdzonej zmiany nowotworowej piersi.

WAŻNE! Idąc na badania mammograficzne należy pamiętać, aby zabrać ze sobą dokument tożsamości z numerem PESEL oraz wcześniej wykonane badania mammograficzne.

Stacjonarnie można zbadać się w:

NZOZ Panoramix
ul. Piłsudskiego 47 w Gorzowie Wlkp.
tel. 95 781 47 00, 95 729 42 80

New Medical Sp. z o.o.
ul Chemiczna 12 w Gorzowie Wlkp.,
tel. 95 735 74 00, 531 357 400

NZOZ „Diagnstyk”
ul. Wazów 42 w Zielonej Górze,
tel. 68 452 77 94
oraz ul. Wandy 27 w Zielonej Górze
tel. 68 452 78 07

105. Kresowy Szpital Wojskowy
ul. Domańskiego 2 w Żarach
tel. 68 470 79 01.

 

W przypadku cytologii, z bezpłatnych badań mogą skorzystać mieszkanki woj. lubuskiego, kobiety w wieku 25-59 lat, które nie miały wykonywanej cytologii w ramach programu profilaktycznego w ciągu ostatnich 3 lat.

WAŻNE! Kobiety obciążone czynnikami ryzyka (zakażone wirusem HIV, przyjmujące leki immunosupresyjne, zakażone HPV – typem wysokiego ryzyka), mogą korzystać z cytologii w ramach programu co 12 miesięcy.

 

SZCZEGÓŁY: STRONA INTERNETOWA PROJEKTU


Kolonoskopia

dla osób pracujących, uczących się lub mieszkających w powiatach województwa lubuskiego: krośnieńskim, nowosolskim, zielonogórskim, żagańskim, żarskim.

 

P L A K A T    I N F O R M A C Y J N Y

 

Bezpłatne badania kolonoskopowe w kierunku wykrywania nowotworów jelita grubego realizowane w ramach projektu pn. Kolonoskopia dla osób pracujących, uczących się lub mieszkających w powiatach województwa lubuskiego: krośnieńskim, nowosolskim, zielonogórskim (bez Zielonej Góry), żagańskim, żarskim, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2023. W tym czasie zaplanowano przebadanie 1 800 osób z grupy docelowej.

 

Miejsce realizacji badań:

Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze sp. z o.o. ul. Zyty 26
Pracownia Endoskopii (Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej) – budynek C (główny budynek szpitala), piętro 1
rejestracja – tel. 68 329 66 18

Na badanie można się umówić samodzielnie w Szpitalu lub po uzyskaniu kwalifikacji w jednej z placówek poradni lekarza rodzinnego

MEDKOL
pl. Kolejarza 1, 65-020 Zielona Góra
68 4521559, tel/fax. 68 4521558
e-mail: medkol@medkol.pl

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Zielonej Górze
Bolesława Chrobrego 2, 65-043 Zielona Góra
tel. 68 320 22 25
e-mail:  wspr@pogotowie.zgora.pl

VITA Zespół Lekarza Rodzinnego s.c. Elżbieta Tomiak i Wspólnicy
ul. Dworcowa 2, 67-106 Otyń
68 3550291, 68 3550951
e-mail: przychodnia@praktykavita.pl

Przychodnia Lekarska Betiuk i Kwiatkowscy Spółka Partnerska
ul. Kopernika 2, 67-124 Nowe Miasteczko
68 38 88 235

 

Kto może skorzystać z bezpłatnych badań w ramach Projektu?

Mieszkańcy, powiatów krośnieńskiego, nowosolskiego, zielonogórskiego, żarskiego lub żagańskiego województwa lubuskiego oraz osoby, które na terenie tych powiatów pracują lub uczą się.

Osoby w wieku aktywności zawodowej, będące w grupie podwyższonego ryzyka. Zgodnie z rekomendacjami Programu Badań Przesiewowych Raka Jelita Grubego:

  • wszystkie osoby w wieku 50 – 65 lat bez objawów takich jak krwawienie z przewodu pokarmowego, biegunka lub zaparcie które pojawiło się w ciągu ostatnich kilku miesięcy, a którego przyczyna nie jest znana, a także chudnięcie lub anemia bez znanej przyczyny.
  • osoby w wieku 40-49 lat bez objawów raka jelita grubego, które miały w rodzinie przynajmniej jednego krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci) z rakiem jelita grubego.
  • osoby w wieku 25-49 lat z rodziny z zespołem Lyncha. W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny z zespołem Lyncha z poradni genetycznej na podstawie spełnienia tzw. kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego. W ramach Programu Badań Przesiewowych można wykonać tylko pierwsze badanie.
  • osoby w wieku 20-49 lat pochodzące z rodziny z zespołem polipowatości rodzinnej gruczolakowatej – FAP. W tym przypadku konieczne jest skierowanie (potwierdzenie) z Poradni Genetycznej. W ramach Programu Badań Przesiewowych można wykonać tylko pierwsze badanie.

 

SZCZEGÓŁY: Informacja na stronie Portalu Województwa Lubuskiego