Dokumentacja Medyczna

 

WNIOSEK O WYDANIE DOKUMENTACJI: POBIERZ

UPOWAŻNIENIE DO WYDANIA DOKUMENTACJI OSOBIE TRZECIEJ: POBIERZ


Wypełniony wniosek należy złożyć osobiście w Sekretariacie WSPR SP ZOZ w Zielonej Górze,
ul. Bolesława Chrobrego 15, 65-043 Zielona Góra.

Przy składaniu oraz odbieraniu dokumentacji należy okazać dowód tożsamości.