TELEFONICZNE WZYWANIE POGOTOWIA RATUNKOWEGO:

OSOBA WZYWAJĄCA POGOTOWIE POWINNA CZEKAĆ PRZY APARACIE DOPÓKI NIE UDZIELI WSZYSTKICH ISTOTNYCH INFORMACJI DYSPOZYTOROWI! NALEŻY ODPOWIADAĆ NA PYTANIA PODAJĄC:


POSTĘPOWANIE ZGODNE ZE WSKAZÓWKAMI DYSPOZYTORA POGOTOWIA RATUNKOWEGO PRZYŚPIESZY POMOC DLA POSZKODOWANEGO!


Stan zagrożenia życie | Kompendium postępowania |
Resuscytacja | Zatrucia | Utonięcia | Oparzenia |
Pomoc medyczna w nocy i świeta |