UTONIĘCIE:

ŚMIERĆ NASTĘPUJE W WYNIKU BRAKU TLENU ALE TOLERANCJA NIEDOTLENIENIA PRZEZ ORGANIZM JEST WIĘKSZA Z POWODU WYZIĘBIENIA, RESUSCYTACJĘ KRĄŻENIOWO-ODDECHOWĄ NALEŻY WIĘC PROWADZIĆ WYTRWALE!

Objawy: utrata świadomości,bezdech, sinica, krwista piana
z ust i nosa, głośne rzężenia.

POSTĘPOWANIE PRZY UTONIĘCIACH:


Stan zagrożenia życie | Kompendium postępowania | Resuscytacja | Zatrucia | Utonięcia | Oparzenia |
Pomoc medyczna w nocy i świeta |