RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA

Objawy kliniczne zatrzymania oddechu i krążenia:
 • brak tętna;
 • utrata przytomności (6-12 s po przerwaniu dopływu O2 do mózgu);
 • bezdech lub oddech chwytający (15-40 s po zatrzymaniu krążenia);
 • szerokie, niewrażliwe na światło źrenice (po 30-90 s);
 • brak akcji serca przy osłuchiwaniu (nie trać zbyt wiele czasu!);
 • szarosine zabarwienie skóry (niekoniecznie);

  REGUŁA ABCD - POMOC PODSTAWOWA

  AIRWAYS - udrożnić drogi oddechowe:
  usunąć ciała obce z jamy ustnej i gardła, przegiąć głowę do tyłu i wysunąć żuchwę do przodu i góry;
  BREATH - sztuczne oddychanie:
  dowolną metodą - wstępnie dwa szybkie wdechy, następnie masaż serca i wdechy na zmianę
  (30 uciśnięć kl. piersiowej na 2 wdechy);
  CIRCULATION - krążenie:
  przy każdym zatrzymaniu krążenia uderz pięścią w okolicę przedsercową i rozpocznij masaż. Ułóż ofiarę na twardym podłożu i uciskaj 1/3 dolną część mostka z częstością 100/min;
  DRUGS - leki:
  zapewni pomoc medyczna jeżli została wezwana...


  Stan zagrożenia życie | Kompendium postępowania | Resuscytacja | Zatrucia | Utonięcia | Oparzenia |
  Pomoc medyczna w nocy i świeta |