TELEFONICZNE WZYWANIE POGOTOWIA RATUNKOWEGO:

OSOBA WZYWAJĄCA POGOTOWIE POWINNA CZEKAĆ PRZY APARACIE DOPÓKI NIE UDZIELI WSZYSTKICH ISTOTNYCH INFORMACJI DYSPOZYTOROWI!

NALEŻY ODPOWIADAĆ NA PYTANIA PODAJĄC:

  • przyczynę wezwania;
  • stan w jakim się znajduje chory - przytomny? oddycha? krwawi? serce bije? itp.;
  • okoliczność zdarzenia - zatrucie? utonięcie? wypadek komunikacyjny? itp.;
  • dane personalne i wiek potrzebującego pomocy;
  • liczba poszkodowanych (wypadki);
  • dokładny adres i najkrótszą drogę dojazdową;
  • ktyo wzywa pomoc, numer telefonu, z którego dzwoni.

POSTĘPOWANIE ZGODNE ZE WSKAZÓWKAMI DYSPOZYTORA  PRZYŚPIESZY POMOC DLA POSZKODOWANEGO!