Przetarg z dnia 20.10.2018 

ZP/04/2018

Dostawa ambulansu medycznego typu C wraz z zabudową oraz sprzętu i wyposażenia medycznego dla ambulansu

Do pobrania - SIWZ

Do pobrania - Odpowiedzi na pytania 25.10.2018 r.

Do pobrania - Odpowiedzi na pytania 29.10.2018 r.

Do pobrania - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Do pobrania - SIWZ po zmianach 29.10.2018 r.

Do pobrania - Odpowiedzi na pytania 30.10.2018 r.

Do pobrania - Informacja o unieważnieniu postępowania