OFERTY PRACY

 

Ogłoszenie z dnia 14.03.2019 roku
Ogłoszenie Dyrektora WSPR SPZOZ w Zielonej Górze o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez
ratowników medycznych/ratowników medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych w ramach przewozów komercyjnych.

Plik z ogłoszeniem pobierz
Plik formularza ofertowego pobierz

 

Ogłoszenie z dnia 13.03.2019 roku
Ogłoszenie Dyrektora WSPR SPZOZ w Zielonej Górze o konkursie na stanowisko z-cy dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych główny księgowy

Plik z ogłoszeniem pobierz

 

Ogłoszenie z dnia 12.03.2019 roku
Ogłoszenie Dyrektora WSPR SPZOZ w Zielonej Górze o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez
ratowników medycznych/ratowników medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych.

Plik z ogłoszeniem pobierz
Plik formularza ofertowego pobierz

Plik rostrzygnięcie konkursu pobierz

 

Ogłoszenie z dnia 19.02.2019 roku
Ogłoszenie Dyrektora WSPR SPZOZ w Zielonej Górze o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez
lekarzy w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Plik z ogłoszeniem pobierz
Plik formularza ofertowego pobierz

Plik rostrzygnięcie konkursu pobierz

Ogłoszenie z dnia 19.02.2019 roku
Ogłoszenie Dyrektora WSPR SPZOZ w Zielonej Górze o konkursie na Koordynatora Ratownictwa Medycznego

Plik z ogłoszeniem pobierz
Plik formularza ofertowego pobierz

Plik rostrzygnięcie konkursu pobierz

Ogłoszenie z dnia 13.02.2019 roku
Ogłoszenie Dyrektora WSPR SPZOZ w Zielonej Górze o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez
ratowników medycznych/ratowników medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych

Plik z ogłoszeniem pobierz
Plik formularza ofertowego pobierz

Plik rozstrzygnięcie konkursu pobierz

Ogłoszenie z dnia 10.12.2018 roku
Ogłoszenie Dyrektora WSPR SPZOZ w Zielonej Górze o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez
ratowników medycznych/ratowników medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych

Plik z ogłoszeniem pobierz
Plik formularza ofertowego pobierz
Plik rozstrzygnięcie konkursu pobierz

Ogłoszenie z dnia 04.12.2018 roku
Ogłoszenie Dyrektora WSPR SPZOZ w Zielonej Górze o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez
ratowników medycznych/ratowników medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych

Plik z ogłoszeniem pobierz
Plik formularza ofertowego pobierz
Plik rozstrzygnięcie konkursu pobierz

Ogłoszenie z dnia 29.11.2018 roku
Ogłoszenie Dyrektora WSPR SPZOZ w Zielonej Górze o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez
lekarzy w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Plik z ogłoszeniem pobierz
Plik formularza ofertowego pobierz
Plik rozstrzygnięcie konkursu pobierz

Ogłoszenie z dnia 26.11.2018 roku
Ogłoszenie Dyrektora WSPR SPZOZ w Zielonej Górze o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez
ratowników medycznych/ratowników medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych

Plik z ogłoszeniem pobierz
Plik formularza ofertowego pobierz
Plik rozstrzygnięcie konkursu pobierz

Ogłoszenie z dnia 22.11.2018 roku
Ogłoszenie Dyrektora WSPR SPZOZ w Zielonej Górze o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez
lekarzy w Zespołach Ratownictwa Medycznego

Plik z ogłoszeniem pobierz
Plik formularza ofertowego pobierz

Plik rozstrzygnięcie konkursu pobierz

Ogłoszenie z dnia 16.11.2018 roku
Ogłoszenie Dyrektora WSPR SPZOZ w Zielonej Górze o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez
lekarzy w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Plik z ogłoszeniem pobierz
Plik formularza ofertowego pobierz
Plik rozstrzygnięcie konkursu pobierz

Ogłoszenie z dnia 16.10.2018 roku
Ogłoszenie Dyrektora WSPR SPZOZ w Zielonej Górze o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez
ratowników medycznych/ratowników medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych.

Plik z ogłoszeniem pobierz
Plik formularza ofertowego pobierz
Plik rozstrzygnięcie konkursu pobierz

Ogłoszenie z dnia 16.10.2018 roku
Ogłoszenie Dyrektora WSPR SPZOZ w Zielonej Górze o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez
lekarzy w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Plik z ogłoszeniem pobierz
Plik formularza ofertowego pobierz
Plik rozstrzygnięcie konkursu pobierz

Ogłoszenie z dnia 01.08.2018 roku
Ogłoszenie Dyrektora WSPR SPZOZ w Zielonej Górze o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez
lekarzy w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Plik z ogłoszeniem pobierz
Plik formularza ofertowego pobierz
Plik rozstrzygnięcie konkursu pobierz

Ogłoszenie z dnia 17.07.2018 roku
Ogłoszenie Dyrektora WSPR SPZOZ w Zielonej Górze o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez
lekarzy w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Plik z ogłoszeniem pobierz
Plik formularza ofertowego pobierz
Plik rozstrzygnięcie konkursu pobierz

Ogłoszenie z dnia 09.07.2018 roku
Ogłoszenie Dyrektora WSPR SPZOZ w Zielonej Górze o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez
ratowników medycznych/ratowników medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych w ramach przewozów komercyjnych realizowanych w trybie pilnym

Plik z ogłoszeniem pobierz
Plik formularza ofertowego pobierz
Plik rozstrzygnięcie konkursu pobierz

Ogłoszenie z dnia 04.07.2018 roku
Ogłoszenie Dyrektora WSPR SPZOZ w Zielonej Górze o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez
lekarzy w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Plik z ogłoszeniem pobierz
Plik formularza ofertowego pobierz
Plik rozstrzygnięcie konkursu pobierz

Ogłoszenie z dnia 28.06.2018 roku
Ogłoszenie Dyrektora WSPR SPZOZ w Zielonej Górze o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez
pielęgniarki w zakresie nocnej i światecznej opieki zdrowotnej

Plik z ogłoszeniem pobierz
Plik formularza ofertowego pobierz
Plik rozstrzygnięcie konkursu pobierz

Ogłoszenie z dnia 18.06.2018 roku
Ogłoszenie Dyrektora WSPR SPZOZ w Zielonej Górze o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez
ratowników medycznych/ratowników medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych.

Plik z ogłoszeniem pobierz
Plik formularza ofertowego pobierz
Plik rozstrzygnięcie konkursu pobierz